Titus Brandsma en emeritus professor spiritualiteit Kees Waaijman

Titus Brandsma en emeritus professor spiritualiteit Kees Waaijman

Kees-WaaijmanDe emeritus professor Spiritualiteit en karmeliet Kees Waaijman schrijft een pagina voor ons getijden- en pelgrimsboek naar aanleiding van het leven van Titus Brandsma. Daarmee worden beide monniken symbolische voorlopers van de Walk of Wisdom.

Titus Brandsma

De uit Friesland afkomstige Titus Brandsma werd in 2005 uitgeroepen tot `grootste Nijmegenaar aller tijden`. Hij was lid van de orde van karmelieten en hoogleraar wijsbegeerte aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen waar hij het onder moderne studenten waarschijnlijk niet heel populaire ´geschiedenis van de vroomheid` doceerde. Vroom in de zin van gedwee was hij echter allerminst: vanwege zijn inzet voor de persvrijheid werd hij in 1942 door de Duitsers gearresteerd. Hij overleed in het concentratiekamp Dachau. 

Titus Brandsma was een mysticus die geloofde dat God in alles en iedereen aanwezig is. Hij was in Friesland lid van de natuurbeschermingsorganisatie het Fryske Gea en waarschuwde al vroeg tegen de gevaren van nazisme, ophitsing en rassenhaat. Omdat hij zich verzette tegen het verwijderen van joodse leerlingen van middelbare scholen en een campagne begon voor het weigeren van NSB advertenties in kranten werd zijn werk door de Duitsers als Wühlarbeit gezien. Kampgenoten prezen later de grote morele steun en waardigheid die ze in zijn aanwezigheid ervaarden.

Kees Waaijman

Kees Waaijman is in de voetsporen van zijn ordegenoot getreden en eveneens mysticus en hoogleraar in Nijmegen geworden. Hij schrijft veel over de verschijningsvormen van spiritualiteit binnen en buiten tradities, o.a. in het Handboek Spiritualiteit en als redacteur van het tijdschrift SpelingVoor ons getijden- en pelgrimsboek gaat hij een stuk schrijven over de zeggingskracht van het leven van Titus Brandsma voor deze tijd. 

We zijn zeer ingenomen met de bereidheid van deze bevlogen professor en zijn ervan overtuigd dat hij de pelgrims de nodige geestelijke bagage kan meegeven. Uit een interview van Theo van Kerkhof met hem: 

Ik-gerichtheid
Bevestigt al dat zoeken naar eigen uniciteit, die behoefte aan ‘lekker in je vel zitten’, niet het vooroordeel van spiritualiteit als navelstaarderij? Waaijman ziet dat gevaar wel: “Het eerste wat je intelligent te onderscheiden hebt, is de vraag: ‘Ben ik nu los aan het komen van mijn ik-gerichtheid, of ben ik die nu juist aan het versterken.’ Alle richtingen van Oost en West wijzen daarop. Dat is klassiek, de A van het spirituele alfabet en tevens één van de moeilijkste letters. ‘Een zwarte mier op een zwarte steen in het holst van de nacht,’ zegt de islamitische mysticus Roemi, zo moeilijk is dat onderscheid.”

Bronnen:

Pionierspad informeel goedgekeurd
Schrijfster Désanne van Brederode

Walk of Wisdom logo Huub en Adelheid Kortekaas

Geef de pelgrim moed: Vriendencampagne 2017