DEC
21

Dolly Verhoeven

Dolly Verhoeven

Dolly Verhoeven, hoogleraar geschiedenis aan de Radboud Universiteit, heeft een pagina geschreven voor ons pelgrimsgetijdenboek en is daarmee symbolisch voorloper geworden van de Walk of Wisdom. 

Dolly Verhoeven is bijzonder hoogleraar Nijmeegse geschiedenis en sinds 1 november 2014 de eerste hoogleraar Gelderse geschiedenis. Ze verzorgde onder meer de eindredactie van de Canon van Nijmegen (2009) en Het Valkhof, 2000 jaar geschiedenis (2014). Ook was ze initiatiefnemer van de jaarlijkse 24 uur van de Nijmeegse Geschiedenis

...
Door met lezen
JAN
29

Spinozaprijswinnaar en meditatieleraar Henk Barendregt

Henk BarendregtWiskunde hoogleraar en meditatieleraar Henk Barendregt is voorloper geworden van de Walk of Wisdom. De in Nijmegen werkzame houder van de leerstoel wiskunde en informatica kreeg in 2002 de Spinoza-prijs, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland voor o.a. zijn werk aan de lambda-calculus. De laatste jaren is hij actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar mindfullness. 

Henk Barendregt geeft in binnen- en buitenland cursussen in Vipassana, een boeddistische meditatie die er op gericht is via inzicht en meditatie de beoefenaar te helpen om vrij te worden. Werkelijk geluk is volgens dit perspectief niet te verkrijgen door dingen buiten ons of door te zoeken naar bevrediging van steeds veranderende behoeften. 

...
Door met lezen
DEC
21

Rituelenbegeleidster en hoogleraar Christiane Berkvens-Stevelinck

Chrischristiane-berkvens-Stevelincktiane Berkvens-Stevelinck wordt voorloper van de Walk of Wisdom. De bijzonder hoogleraar Europese cultuur aan de Radboud Universiteit is behalve remonstrants predikante in algemene dienst ook rituelen begeleidster bij Moederoverste.nl

We zijn blij met deze eerste vrouwelijke voorloper van de pelgrimsroute en hopen binnenkort ook andere interessante en inspirerende vrouwen bekend te maken als voorloper. Uiteindelijk is het doel van de Walk of Wisdom om te laten zien dat mensen vanuit verschillende levensvisie toch overeenkomstige waarden kunnen hebben. De waarden waar we voor kiezen zijn authenticiteit, diversiteit en duurzaamheid. Ofwel: persoonlijke vrijheid, respect voor anderen en de intentie om iets goeds bij te dragen aan de wereld. 

...
Door met lezen
NOV
26

Hoogleraar wijsgerige ethiek Paul van Tongeren

Paul van TongerenDe Nijmeegse hoogleraar wijsgerige ethiek Paul van Tongeren gaat een pagina aanleveren voor ons pelgrims- en getijdenboek Seizoenen van het LevenVan Tongeren won dit jaar de Socrates beker voor het meest prikkelende en oorspronkelijke filosofieboek. Hij kreeg die prijs voor zijn boek Leven is een Kunst. 

Uit een artikel van het blad Filosofie: "De jury roemt de mild polemische wijze waarop Paul van Tongeren in Leven is een kunst de tekortkomingen van de in ons land zo populaire levenskunstfilosofie aan de kaak stelt, die volgens Van Tongeren weinig oog heeft voor de mens zoals die werkelijk is: machteloos, zwak, kwetsbaar. In weerwil van de populaire gedachte dat de mens architect van zijn eigen bestaan is, laat hij zien dat het leven maar zeer ten dele maakbaar is. De auteur heeft de problematiek diep doordacht én hij zet de lezer aan tot denken. Dat is op zichzelf al een hele kunst".

...
Door met lezen
OKT
12

Filosoof Schouten van Staatsbosbeheer voorloper

De filosoof van Staatsbosbeheer Matthijs Schouten wordt voorloper van de Walk of WisdomSchouten is schrijver van onder meer Spiegel van de natuur: het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief, een boek over de kijk vanuit verschillende culturen op de natuur. Tevens is hij bijzonder hoogleraar in Wageningen `filosofie en ecologie van het natuurherstel'.

Interessant aan Schouten is verder dat hij als boeddhist bijdraagt aan de diversiteit van onze eerste pelgrims. Schouten schrijft ook een pagina voor het hedendaagse pelgrims- en getijdenboek Seizoenen van het Leven. 

...
Door met lezen
OKT
05

Voormalig bank topman Herman Wijffels

Herman WijffelsDe vooraanstaande én vooruitstrevende oud voorman van de Rabobank Herman Wijffels heeft zich als eerste bereid verklaard symbolisch voorloper te worden van de Walk of Wisdom. Hij zal ook een bijdrage leveren aan het hedendaags getijden- en pelgrimsboek Seizoenen van het Leven en wordt zo de eerste symbolische voorloper van de route. 

Wijffels was onder andere voorzitter van de Sociaal Economische Raad, informateur van een kabinet en voorzitter van de vereniging Natuurmonumenten. Op het moment is hij co-voorzitter van Worldconnectors, een Nederlandse denktank die zich inzet voor een duurzame, vreedzame en rechtvaardige wereld. Ook is hij hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering' aan de Universiteit Utrecht.

...
Door met lezen

Walk of Wisdom logo Huub en Adelheid Kortekaas

Geef de pelgrim moed: Vriendencampagne 2017